Envoyer à un ami

De doeltreffende begeleidende brief (of e-mail) en de sollicitatiebrief

De begeleidende brief bij het curriculum vitae, gewoonlijk sollicitatiebrief genoemd, is een heel belangrijk onderdeel van uw kandidatuurdossier. Uw rekruteerder is namelijk ook geïnteresseerd in wat niet uitdrukkelijk in uw CV wordt vermeld: uw motivatie, uw enthousiasme, evenals uw belangstelling voor het bedrijf.

Bij het opstellen van de sollicitatiebrief zijn niet alleen fatsoen en beleefdheid gemoeid. De brief dient (ook) een echte toegevoegde waarde hebben. Door uw brief moet de rekruteerder ook kunnen zien dat er weldegelijk een verband bestaat tussen uw profiel en zijn verwachtingen.

De vorm :
 • Uw brief is niet langer dan 1 pagina en telt maximum drie of vier alinea’s.
 • Gebruik wit briefpapier.
 • Zorg ervoor dat uw handschrift leesbaar is en dat er geen fouten in de brief staan.
 • Er wordt vaak een voorkeur gegeven aan handgeschreven brieven, maar het is geen dwingende voorwaarde meer.
 • Gebruik eenvoudige taal. Uw brief moet vlot en aangenaam lezen.
  Pas uw brief aan en geef er een persoonlijke toets aan, om het verband aan te tonen tussen uw profiel en de behoeften van het bedrijf.
 • Laat tussen de paragrafen wat ruimte of maak gebruik van een insprong.
 • Bewaar steeds een dubbel van uw brief. Dit zal u zeker nog van pas komen voor uw gesprek.

De structuur : 

 • Bovenaan links: vermeld uw gegevens (voornaam, naam, adres, telefoonnummer).
 • Bovenaan rechts: vermeld de plaats en de datum van uw verzending.
 • Vermeld een paar regels lager de gegevens van het bedrijf en, indien mogelijk, de naam en de titel van uw rekruteerder. Indien u de naam van uw rekruteerder niet kent, vermeld dan gewoon “Mevrouw, De heer”.
 • Vermeld, om het uw rekruteerder gemakkelijker te maken, de referentie van de advertentie of het voorwerp van uw brief.
 • Onderaan rechts: uw handtekening met wat vrije ruimte.

De alinea’s :

1. De inleiding

Dit deel is belangrijk, want het moet de lezer zin doen krijgen om verder te lezen. Vermeld de bron van uw kandidatuur of de manier waarop u kennis hebt gekregen van de vacature.

 • Indien u antwoordt op een advertentie, raden wij u aan ernaar te verwijzen.
 • Indien u spontaan solliciteert, probeer dan een subtiel onderscheid of een detail te vinden dat de aandacht van de rekruteerder zal trekken. Vermijd in elk geval clichés als “uw bedrijf is leider in deze of deze sector”.

2. De argumentatie

 • Licht uw persoonlijke kwaliteiten/troeven, titels, competenties, diploma, toe…
 • Verwijs naar kwaliteiten die u hebt verworven tijdens een stage of een studentenjob.
 • Lees de advertentie opnieuw en onderstreep de hoofdvereisten voor de job. Deze punten helpen u aantonen dat uw motivatie berust op een verband tussen uw persoonlijke interesses en de inhoud van de jobaanbieding.

3. De conclusie 

Deze alinea dient de volgende twee elementen te bevatten:

 • Een bedanking voor de aandacht die besteed wordt aan uw kandidatuur.
 • Verwijzing naar de volgende stap (zonder opdringerig te zijn) en de momenten waarop u beschikbaar bent voor een gesprek.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden van conclusies:

“Ik sta tot uw beschikking om al deze elementen nader toe te lichten tijdens een gesprek.”
“Ik dank u voor uw belangstelling voor mijn kandidatuur en ik ben bereid om mijn argumenten toe te lichten tijdens een gesprek.”
“Ik sta tot uw beschikking om u persoonlijk alle extra informatie te verschaffen die u noodzakelijk acht.”

4. De beleefdheidsformule

Probeer hierin niet origineel te zijn, maar gebruik de klassieke formules.
Hieronder vindt u een paar van de eenvoudigste en meest doeltreffende voorbeelden:

“Met vriendelijke groeten”
“Inmiddels verblijf ik, met de meeste hoogachting.”
“Met de meeste hoogachting.”
“In afwachting van uw antwoord, verblijf ik, met de meeste hoogachting"