Envoyer à un ami

Wachttijd

Hoe lang duurt de wachttijd? 

De duur van de wachttijd hangt af van uw leeftijd op het moment dat u als werkzoekende wordt ingeschreven en een uitkering aanvraagt.
Voor personen jonger dan 18 jaar bedraagt de wachttijd 155 dagen.
Voor personen tussen 18 en 26 jaar bedraagt de wachttijd 233 dagen.
Voor personen tussen 26 en 36 jaar bedraagt de wachttijd 310 dagen. 


Let wel: bepaalde dagen worden niet in aanmerking genomen in de wachttijd:
Voor personen die 18 jaar zijn op het moment dat ze zich inschrijven als werkzoekende tellen de dagen tussen het einde van het schooljaar (eind juni) en 1 augustus niet mee in de wachttijd.
Andere dagen kunnen niet in aanmerking genomen worden in de duur van de wachttijd. Het gaat om de dagen van onbeschikbaarheid. Deze dagen dekken de dagen van hospitalisatie of arbeidsverbod vóór en na een bevalling, gevangenzetting, arbeid als zelfstandige, maar ook de dagen waarop de persoon uitdrukkelijk heeft laten weten dat hij niet of enkel onder bepaalde voorwaarden kon werken, de opgelegde stages met het oog op de toegang tot een vrij of zelfstandig beroep en het opzoekingswerk als beursstudent die geen sociale bijdragen betaalt.

Indien u geen werk gevonden hebt na het verstrijken van de wachttijd, kunt u een aanvraag voor een wachtuitkering indienen. Daarvoor dient u zich te wenden tot een vakbond of tot de HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) nadat u uw inschrijving bevestigd hebt bij de VDAB of Actiris.

De wachtuitkering mag niet verward worden met de werkloosheidsuitkering. De wachtuitkering wordt toegekend aan jongeren die nog niet voldoende gepresteerd hebben om aanspraak te maken op een werkloosheidsuitkering. Nadat u een bepaalde tijd gewerkt hebt, hebt u recht op een werkloosheidsuitkering.