Envoyer à un ami

Ziekteverzekering

Wanneer u werkt of u uw wachttijd doorlopen hebt en u de leeftijd van 25 jaar bereikt hebt, bent u niet meer verzekerd via uw ouders. U dient u dus in te schrijven bij de mutualiteit van uw keuze. Daartoe neemt u het lidboekje van uw ouders en uw SIS-kaart mee.

Zodra u bent ingeschreven, ontvangt u gele kleefbriefjes op uw naam die u op elk doktersbriefje dient aan te brengen.

U bent niet verplicht lid te blijven van dezelfde mutualiteit als uw ouders. Sommige voordelen, terugbetalingen of premies kunnen verschillen van mutualiteit tot mutualiteit. Informeer u vooraf.

In geval van ziekte of invaliditeit verzekert de mutualiteit de nodige terugbetalingen dankzij het feit dat alle werkende personen in België sociale bijdragen betalen.


Indien u ziek wordt wanneer u een werkloosheidsuitkering krijgt, dient u een medisch attest te versturen binnen de 48 uur volgend op de arbeidsongeschiktheid. U dient hetzelfde te doen met uw werkgever wanneer u werkt.