Referentie71488
Bedrijf Infrabel

Junior Buyer

Voorstelling van het bedrijf:
Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. Ook sturen we alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Met zo’n 10.000 medewerkers werken we elke dag aan een veilig, modern & kwalitatief spoorwegnet. Dit is onze bijdrage aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving. Stuk voor stuk gepassioneerde medewerkers die uitblinken in hun vakgebied en elke dag hun talenten inzetten voor hun job. In een bedrijf in volle innovatie, met behulp van de nieuwste technologieën, met veel flexibiliteit en met ruimte om te groeien.
Beschrijving van de job:
Als aankoper ben je, onder het toezicht van een Category Manager, actief betrokken in het proces voor de aankoop van goederen en diensten: het bepalen van de behoeften, marktprospectie, de opmaak van bestekken, beoordeling van de offertes tot de bestelling of het eigenlijke contract en de evolutie ervan in SharePoint en SAP. Je volgt de lopende contracten op en neemt de nodige acties. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging en ziet erop toe dat de wetgeving inzake overheidsopdrachten alsook de interne reglementen van Infrabel worden nageleefd. Je rapporteert aan een Category Manager die je helpt bij een aantal aankoopdossiers, en aan wie jij ondersteuning verleent tijdens onderhandelingen en intern overleg.
Als aankoper heb je de volgende verantwoordelijkheden:
    •    In overleg met de Category Manager verzeker je de dagelijkse opvolging van de aankoopdossiers die je werden toegewezen, en stel je de goedkeuringsdocumenten op.
    •    Je waakt erover dat de stappen die wettelijk vereist zijn voor de gunning van de opdrachten, worden gevolgd.
    •    Je verzekert de opvolging van de lopende contracten die je zijn toegewezen, en je neemt de nodige acties.
    •    Je behandelt de klachten betreffende de jou toegewezen contracten (laattijdige leveringen, niet-conforme leveringen, ...).
    •    Je hebt dagelijks contact met de technische diensten, de eindgebruiker en de leveranciers (brieven, e-mails, telefoonoproepen).
    •    Je bezorgt je interne klanten de nodige inlichtingen over de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de delegatie van bevoegdheden (flow van interne goedkeuringen).
Gezocht profiel:
    •    Je bezit een bachelordiploma of gelijkwaardig.
    •    Je hebt minstens 1 jaar ervaring in het domein van aankopen.
    •    Je hebt een actieve kennis van het Frans.
    •    Je hebt een basiskennis van de meest courante Office-toepassingen (Word, Excel, ...) en je hebt nieuwe IT-programma's snel onder de knie.
    •    Kennis van SAP is een meerwaarde.
    •    Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een grote troef.
    •    Je bent analytisch ingesteld en zeer communicatief!
    •    Plannen en organiseren is je tweede natuur!
Aanbieding:
    •    Een boeiende en veelzijdige job
    •    In een stabiele onderneming die meebouwt aan een duurzame mobiliteit, op één lijn met de samenleving.
    •    Je bent verantwoordelijk voor dossiers die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van de activiteiten van Infrabel.
    •    Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je neemt je loopbaan zelf in handen.
    •    Veel flexibiliteit zodat je een gezonde work-lifebalans vindt.
    •    Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
    •    Gratis met de trein reizen in de België.
Plaats:
Brussel
Sector:
Auto & mobiliteit
Land:
BELGIË
Provincies:
Brussel
Functiecategorie:
geen voorkeur
Ervaringsniveau:
1 tot 3 jaar
Opleidingsniveau:
Bachelor
Type van contract:
Contract voor onbepaalde tijd
Uurregeling:
Voltijds
Reizen naar het buitenland:
Geen voorkeur
Duur:
...
Fiche bedrijf
Infrabel
Marcel Broodthaersplein
2 - BELGIË 0490528175
Grootte: Groot
Bouw
Logistiek, Transport & Distribitie
Overheid & Non-profit