Reference71269
Company Flamée & Partners

junior assistent accountant

Company presentation:
Het kantoor werd in 1990 opgericht door dhr. Luc Flamée en biedt als zelfstandig opererend bedrijf zijn klanten een volledig dienstenpakket aan, vanaf de opstart tot de stopzetting van de onderneming of vennootschap. Dit pakket heeft als vertrekpunt de wettelijk gereglementeerde diensten en wordt uitgebreid met activiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn met dergelijke prestaties. Door onze onafhankelijkheid kunnen we steeds een objectief advies garanderen, op maat van de specifieke noden van onze klant. We staan borg dat de geleverde prestaties in overeenstemming zijn met de geldende fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke normen en wetgeving. F&P onderschrijft de deontologische regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB).
Job description:
Omschrijving van de functie
De junior assistent accountant verricht werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een bestuurder of senior assistent accountant (management) . Het betreft alle voorkomende werkzaamheden op gebied van boekhouding, fiscaliteit en dossierbeheer.
Resultaatgebieden
- Het aanbrengen van verbeterideee¨n - kennis van de boekhoudwetgeving
- kennis van de BTW-wetgeving
- kennis van de fiscale wetgeving.
- het inventariseren en controleren van boekhoudstukken, de bewijskracht van de boekhouding - het tijdig doorsturen van aangiftes BTW, BV, RV, directe belastingen
- de wijzigende regelgeving van dichtbij opvolgen
- Controleren van de correctheid van de boekingen en het analyseren van de cijfers
- het foutloos en tijdig invullen van de fiscale aangiftes onder toezicht van het management

Functie specifieke competenties
1 Beleidsondersteunend werken
Je ontwikkelt kennis over het vakgebied en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie
Gedragsindicatoren
- je informeert medewerkers en het management,
- je diept een fiscaal onderwerp uit dat je voor de groep brengt, ...
- je gaat zelf op zoek naar informatie die je kan gebruiken in je werk
2 Correct en nauwkeurig werken
Je hanteert de voorgestelde modellen en procedures en je zoekt naar mogelijkheden om die te voortdurend verbeteren.
Gedragsindicatoren
- je maakt inhoudelijk correcte aangiftes onder toezicht van het management
- je bent op de hoogte van de procedures die nodig zijn voor het behoud van de te leveren
kwaliteit, kent het IKZ-handboek
- je gebruikt sjablonen voor de gestandaardiseerde processen
- je vult steeds de voortgang van de dossiers aan in AdminIs
- je zorgt voor een tijdige en correcte afhandeling van je eigen administratie - Kennis opdoen door het volgen van diverse cursussen en trainingen.
Profile searched:
Benodigde persoonlijke eigenschappen / kerncompetenties
Kerncompetenties
1 Je zelfvertrouwen laten groeien en initiatief nemen
Je studeert en bouwt de eigen kennis op en ontwikkel t vaardigheden om de taken te volbrengen. Je voert de door het management opgelegde taken uit. Je probeert zich te organiseren onder leiding van het management.
Gedragsindicatoren
- je maakt je werkplanning samen met het management , overlegt met de andere leden van het
team, organiseert samen met de andere leden de werking en continui¨teit van het team,
- je bent in staat om onder toezicht van de senior accountant assistent je taken uit te voeren
- je legt zonder problemen op een professionele wijze contact met externen via telefoon, mail,.... - je neemt deel aan vergaderingen, studiedagen, recepties , info sessies binnen en buiten de
werkuren
- je toont zin voor initiatief, bent een teamspeler
2 Je zet je in en toont je betrokkenheid met de organisatie
Je handelt vanuit de waarden van de organisatie, bent steeds integer, respectvol, correct en Streeft een transparante wijze van werken na.
Je stelt hoge eisen aan jezelf en je bent niet tevreden met een gemiddelde prestatie. Je spant je in om de doelstellingen, de visie en missie van Flame´e & Partners te bereiken . Je onderschrijft de bedrijfswaarden; eerlijkheid, kwaliteit, teamwork, respect.
Gedragsindicatoren
- je werkt je taken grondig af en je hebt hierbij aandacht voor details
- je werkt mee aan het gemeenschappelijk belang van Flame´e & Partners
- je doet je werk graag en je wilt een positieve bijdrage leveren aan de organisatie
- in je gedrag stel je je positief op
- je bent proactief en enthousiast
- je organiseert je werk op een effectieve en efficie¨nte wijze onder supervisie van het
management
3 Je werkt resultaatgericht en efficie¨nt
door je actief in te spannen om concrete resultaten / doelstellingen te behalen. Je probeert je eigen werk te structureren door doelstellingen en prioriteiten te bepalen binnen de aangebrachte context.
Gedragsindicatoren
- je weet wat je opdracht inhoudt en je werkt toe naar een afgewerkt resultaat
- je werkt gestructureerd en geordend
- je maakt een efficie¨nte planning op samen met het management en volgt deze - je bent flexibel in het aanpassen van de planning
- je werkt in groep samen
- je houdt van een proces- en projectmatige aanpak
- je hebt sterke analytische en conceptuele vaardigheden
4 Je communiceert open en bent collegiaal
Je gaat op een correcte en respectvolle manier om met elkaar door met elkaar te communiceren over zowel de positieve als de negatieve zaken, ongeacht het thema of gesprekspartner
- je luistert naar anderen en je leeft je in in hun situatie
- je helpt en ondersteunt elkaar en je houdt rekening met elkaars behoeften en belangen
Gedragsindicatoren
- je brengt je eigen ideee¨n helder en duidelijk over
- je communiceert direct naar de persoon in kwestie
- je staat open voor anderen, je bent toegankelijk
- je zoekt informatie op, past procedures toe
- je bent integer en kan goed omgaan met confidentie¨le informatie

5 kwaliteitsvol en klantgericht werken
Je behaalt goede resultaten ten behoeve van de klanten en de organisatie
Gedragsindicatoren
- Je toetst continu de resultaten van je eigen werk
- Je denkt goed na vooraleer je aan je werk begint of een beslissing neemt
- Je bereidt dossiers zo goed mogelijk voor
- Je hebt een verzorgd voorkomen en je kan je gepast kleden voor verschillende situaties - je handelt pro-actief en probleemoplossend
- je komt je afspraken altijd na
6 Zelfontwikkeling en aanpassingsvermogen
Het aanscherpen van de zelfkennis om te bepalen op welke terreinen je jezelf kan verder ontwikkelen. Je kunnen aanpassen aan een steeds veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen door jezelf te blijven ontwikkelen. Hierbij sta je ervoor open om nieuwe informatie te verzamelen en in je op te nemen en deze effectief toe te passen, in functie van de professionele noden en in het kader van het actief plannen van de eigen groei.
Gedragsindicatoren:
- Je bent je bewust van de eigen sterke en zwakke kanten (SWOT)
- Je wilt er alles aan doen om je sterke punten te behouden en je zwakke punten systematisch te
verbeteren
- Je werkt mee bij veranderingen en je stelt je snel in op een nieuwe situatie
- De kennis die je opbouwt uit vroegere ervaringen kan je toepassen op de werkvloer - Je gaat zelf op zoek naar informatie die je kan gebruiken in je werk
- Je komt zelf met vragen voor opleiding en vorming
- je controleert jezelf

Vereisten in kernwoorden
Stressbestendig, zelfwerkzaamheid, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, integer, empathisch, respectvol, professioneel, signaleert tijdig structurele problemen, bouwt kritisch mee aan de optimalisatie van het beleid, werkt georganiseerd en planmatig begrijpt de organisatiecultuur en –structuur en de ruimere context waarin de organisatie opereert.

Opleidingseisen
- Bachelor / Master
- Typvaardigheid
- Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, kennis van Frans en
Engels is een pluspunt
- positief ingesteld
- kennis van BTW, directe belastingen,

Vereiste werkervaring
- schoolverlater zonder werkervaring
- Brede kennis van MS Word, MS Excel en MS Powerpoint
Offer:
Arbeidsvoorwaarden
Deelt tijdig mee wanneer afwezig zodat de planning van het werk gegarandeerd is Het loon staat steeds in verhouding tot de bewezen competenties
Location:
Harelbeke
Sector:
Services
Country:
BELGIUM
Provinces:
West Flanders
Job category:
no preference
Level of experience:
up to 1 year
Level of training:
Bachelor
Master
Type of contract:
Permanent
Working hours:
Full-time
Foreign travel:
No limit
Duration:
...
Company sheet
Flamée & Partners
Overleiestraat 100
8530 - BELGIUM 0032 56 70 44 40
Size: Medium
Banking & Finance
Services